زمانی که گوشی خود را برای شارژ شدن باتری به برق متصل می کنید، علامت در حال شارژ روی صفحه آن نمایان می شود. در صورت عدم مشاهده این...