سرویس کاران و تعمیرکاران

سرویس کاران و تعمیرکاران فوق حرفه ای دارای مدارک بین المللی و گزینش و آزمون های ورودی برای استخدام ، با مدارک بین المللی رتبه ی عالی در این مجموعه وجود دارد که گواهینامه های معتبر از مراکز معتبر خارج از ایران دریافت کردند فعالیت دارد