اعزام تكنسين VIP در محل شما


اعزام تكنسين VIP در محل شما جهت تعمیر موبایل

* پر کردن موارد ستاره دار الزامی می باشد

* هزینه ایاب و ذهاب تکنسین در محل 70 هزار تومان میباشد /